นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 34,481 คน

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ม.ค. 64แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา