นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 34,521 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโคกสลุด แชร์  
1 ต.ค. 61แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
4 ต.ค. 60แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
4 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
22 พ.ค. 60แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลโคกสลุด แชร์  
3 ต.ค. 59แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
10 พ.ย. 58แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แชร์  
10 พ.ย. 58ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา