นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 34,509 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ค. 64รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
16 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโคกสลุด รอบ 6 เดือน แชร์  
11 ต.ค. 62การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แชร์  
2 เม.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แชร์  
19 ต.ค. 61แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
18 ต.ค. 61การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) แชร์  
18 ต.ค. 61รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ต.ค. 61เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
1 ต.ค. 61รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
16 ต.ค. 60รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา