นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 34,536 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลโคกสลุด

  • เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
  • โทรศัพท์ 036-798-042, กองคลัง 036-798027 โทรสาร 036-798-042
    อีเมล์ khogsalud@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา