ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 10,904 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 5 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
23 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 ก.พ. 64จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 ก.พ. 64จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. วัดคลองเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. วัดคลองเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา