นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 34,470 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.พ. 63การให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า  แชร์  
30 ม.ค. 63การแต่งกายของข้าราชการ แชร์  
6 ม.ค. 63ขับขี่ปลอดภัย แชร์  
5 มิ.ย. 62แผ่นดินไหว หลบอย่างไรให้ปลอดภัย แชร์  
2 เม.ย. 62การจัดการน้ำเสียในชุมชน แชร์  
5 มี.ค. 62การป้องกันอัคคีภัย แชร์  
11 ก.พ. 62โภชนาการในโรคความดันโลหิตสูง แชร์  
1 ม.ค. 62การรับชำระภาษี แชร์  
15 ต.ค. 61คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ แชร์  
7 ม.ค. 61วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา