นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 34,449 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสัมพันธ์ ทับสกุล

  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

  081-8514665

 • นางเตือนใจ เงินหล่อ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

  092-6073265

 • นายสวรรค์ จันทร์ล้อม

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

  092-9535378

 • นายขุนพลแสวง มาเจริญ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

  092-7219828

 • นายเขตรัฐ ศรีดี

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

  092-8545173

เปลี่ยนภาษา