นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 34,506 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
10 พ.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำจากถนนลาดยางถึงนานายอ้าย ขจรจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนองไม้เสียบจากถนน คสล.เดินถึงเมรุวังวัดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสถียร ชื่นแช่มถึงถนนคสล. สายกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านดงพลับถึงสระน้ำนานายทองเงิน ธรรมจิตร์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองส่งน้ำทางเข้าไร่หมู่ที่ 3 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม - พฤษภาคม
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 63
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2564 จันทร์ 15 ก.พ.64
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานการประชุมสมัายสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค.63
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานการประชุมสมัายสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.63
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ส.ค. 63
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 จันทร์ 13 เม.ย. 63
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2563 ศุกร์ 14 ก.พ.63
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา