นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 22,499 คน

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

11 มีนาคม 2564 10 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอเชิญประชาชนตำบลโคกสลุด เข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนากยกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. การแต่งกายชุดกีฬาสีขาว


เปลี่ยนภาษา