เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

แชร์

เทศบาลตำบลโคกสลุด นำโดย นายสัมพันธ์  ทับสกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด ร่วมกับ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด อสม. อถล. และจิตอาสาตำบลโคกสลุด ได้ร่วมตัดหญ้าและเก็บขยะสองข้างทางถนนสายห้วยแก้ว-มุจลินท์ เขตพื้นที่ตำบลโคกสลุด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB