เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอความอนุคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แชร์

เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอความอนุคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลโคกสลุด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยการสแกนคิว อาร์ โค้ด (QR CODE) ตามรูปภาพ และตอบแบบสอบถาม หรือเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/kb5luo เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB