เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

แชร์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-เทศบาลตำบลโคกสลุด ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่เคยถูกร้องเรียน)-กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB