นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 22,501 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

4 ธันวาคม 2563 51 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
.248.47 KB   แสดงภาพ
.266.43 KB   แสดงภาพ
.283.57 KB   แสดงภาพ
.242.43 KB   แสดงภาพ
.199.32 KB   แสดงภาพ
.253.59 KB   แสดงภาพ
.234.49 KB   แสดงภาพ
.213.82 KB   แสดงภาพ
.199.68 KB   แสดงภาพ
.260.51 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา