นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 250 คน

เยี่ยมชม 22,522 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

11 กุมภาพันธ์ 2564 16 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
การส่งข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6.jpg150.89 KB   แสดงภาพ
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6.2564.jpg154.02 KB   แสดงภาพ
CitizenKnowledge 6-2564.pdf825.97 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา