นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 232 คน

เยี่ยมชม 22,520 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนผู้มารับบริการ จากเทศบาลตำบลโคกสลุดตอบแบบสอบถามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

2 มีนาคม 2564 23 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนผู้มารับบริการ จากเทศบาลตำบลโคกสลุด ตอบแบบสอบถามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/kb5luo และโดยการสแกน QR Code ผ่านแอพฯ Line. เทศบาลตำบลโคกสลุด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ.

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
QE Code EIT.jpg234.17 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา