นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 22,519 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2564

4 มีนาคม 2564 15 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8.jpg154.92 KB   แสดงภาพ
ข้อมูลการรับรู้.jpg148.54 KB   แสดงภาพ
CitizenKnowledge8-2564.pdf470.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา