นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 22,487 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักเรียนและสอบถามสถานที่เรียน

15 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครนักเรียน.pdf526.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา