นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 22,484 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564

15 มีนาคม 2564 17 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุดขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งข้อมุลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11.jpg156.90 KB   แสดงภาพ
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11.2564.jpg142.53 KB   แสดงภาพ
CitizenKnowledge 11-2564.pdf403.27 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา