นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 22,496 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง

25 มีนาคม 2564 9 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลังเทศบาลตำบลโคกสลุด จนถึงถนน คสล. บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง.pdf215.94 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา