นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 22,495 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2564

7 เมษายน 2564 4 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุดขอประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อมูลเพื่ิอสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2564

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
470611.jpg168.37 KB   แสดงภาพ
470612.jpg158.16 KB   แสดงภาพ
ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่14-2564.pdf684.86 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา