ลพบุรี มีคำสั่ง ให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี สวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหะสถาน หรือเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด #ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20000 บาท