นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 22,497 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (สานตะกร้า)

6 สิงหาคม 2563 68 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เทศบาลตำบลโคกสลุด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยการสานตะกร้าหวายเทียม ให้กับประชาชนตำบลโคกสลุด

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.239.50 KB   แสดงภาพ
.282.93 KB   แสดงภาพ
.286.01 KB   แสดงภาพ
.260.86 KB   แสดงภาพ
.267.23 KB   แสดงภาพ
.261.23 KB   แสดงภาพ
.273.44 KB   แสดงภาพ
.302.63 KB   แสดงภาพ
.267.46 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา