เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25631628 ส.ค. 63
สรุป ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25631118 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์แจ้ง เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563194 ธ.ค. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.25624112 ธ.ค. 61
เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ25623225 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB