เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมะลัย เอี่ยมสำอาง

  ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสลุด

 • นายณรงค์ ฉิมบรรเทิง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสลุดสมาชิกสภา

 • นายณรงค์ สังข์ทอง

  สมาชิกสภา

 • นางกัญญา เหมือนพลอย

  สมาชิกสภา

 • นายอนัน ขำสกุล

  สมาชิกสภา

 • นายละม้าย หมื่นนา

  สมาชิกสภา

 • นายพายัพ รัตนวิจิตร

  สมาชิกสภา

 • นางเพ็ญตะวัน อยู่สอาด

  สมาชิกสภา

 • นายสวรรค์ จันทร์ล้อม

  สมาชิกสภา

 • นายเฉลียว คุ้มวงษ์

  สมาชิกสภา

 • นางเตือนใจ เงินหล่อ

  สมาชิกสภา

0.02s. 0.50MB