นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 281 คน

เยี่ยมชม 22,536 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว

  ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด

  081-3849659

 • นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค

  หัวหน้าสำนักปลัด

  092-2759732

 • นางดิศรินทร์ สาหร่ายทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  082-7914417

 • นายภัทรพล บัวหอม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  085-1333359

เปลี่ยนภาษา