เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 19 ต.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสลุด

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

organized.pdf1.25 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB