นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 34,525 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 63หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
9 ก.ค. 62หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
24 มิ.ย. 62การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
2 ต.ค. 61หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
31 ก.ค. 61การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา