เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256365
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621974
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562162
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562356
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562176
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561452
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561155

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB