เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621160
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562127
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562329
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562123
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561423
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561133

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB