เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564148
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563665
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563155
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213082
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621151
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623113
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621128
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561482
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561186

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB