เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563624
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563116
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256212293
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562189
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562372
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562195
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561462
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561164

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB