เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566157
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)192
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1152
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล158

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB