นายสัมพันธ์ ทับสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081-8514665

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 34,482 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ต.ค. 63แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
31 ต.ค. 61แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
19 ต.ค. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
19 ต.ค. 61ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
9 ต.ค. 60แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
9 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา