นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 22,492 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 ตุลาคม 2560 120 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.74.71 KB   แสดงภาพ
.89.95 KB   แสดงภาพ
.113.65 KB   แสดงภาพ
.204.03 KB   แสดงภาพ
.127.88 KB   แสดงภาพ
.127.88 KB   แสดงภาพ
.228.90 KB   แสดงภาพ
.246.74 KB   แสดงภาพ
.129.51 KB   แสดงภาพ
.129.51 KB   แสดงภาพ
.129.51 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา