นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 22,503 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 ตุลาคม 2562 176 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.146.43 KB ดาวน์โหลด
.102.15 KB ดาวน์โหลด
.52.78 KB ดาวน์โหลด
.36.30 KB ดาวน์โหลด
.99.58 KB ดาวน์โหลด
.69.37 KB ดาวน์โหลด
.101.59 KB ดาวน์โหลด
.44.39 KB ดาวน์โหลด
.117.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา