นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 22,508 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

30 ตุลาคม 2562 134 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.267.62 KB ดาวน์โหลด
.148.92 KB ดาวน์โหลด
.139.85 KB ดาวน์โหลด
.210.95 KB ดาวน์โหลด
.212.00 KB ดาวน์โหลด
.237.06 KB ดาวน์โหลด
.208.66 KB ดาวน์โหลด
.232.21 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา