นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 22,505 คน

ประกาศราคากลาง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ (บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)

1 ตุลาคม 2561 33 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.38 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา