นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 22,510 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

เทศบาลตำบลโคกสลุดประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 ตุลาคม 2560 96 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.24.20 KB   แสดงภาพ
.104.11 KB   แสดงภาพ
.83.33 KB   แสดงภาพ
.105.30 KB   แสดงภาพ
.120.31 KB   แสดงภาพ
.105.67 KB   แสดงภาพ
.84.09 KB   แสดงภาพ
.101.20 KB   แสดงภาพ
.91.45 KB   แสดงภาพ
.102.46 KB   แสดงภาพ
.109.57 KB   แสดงภาพ
.104.15 KB   แสดงภาพ
.91.70 KB   แสดงภาพ
.103.21 KB   แสดงภาพ
.100.41 KB   แสดงภาพ
.106.21 KB   แสดงภาพ
.115.76 KB   แสดงภาพ
.107.92 KB   แสดงภาพ
.91.45 KB   แสดงภาพ
.102.46 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา