นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 22,516 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

เทศบาลตำบลโคกสลุดขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2561 123 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.109.57 KB   แสดงภาพ
.104.15 KB   แสดงภาพ
.91.70 KB   แสดงภาพ
.92.48 KB   แสดงภาพ
.106.21 KB   แสดงภาพ
.92.67 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา