นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 22,488 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31 ตุลาคม 2561 131 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.91.65 KB ดาวน์โหลด
.144.17 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา