นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 22,498 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

11 กรกฎาคม 2563 59 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.27.51 KB ดาวน์โหลด
.51.32 KB ดาวน์โหลด
.30.57 KB ดาวน์โหลด
.49.40 KB ดาวน์โหลด
.31.67 KB ดาวน์โหลด
.50.16 KB ดาวน์โหลด
.57.54 KB ดาวน์โหลด
.52.58 KB ดาวน์โหลด
.29.83 KB ดาวน์โหลด
.49.40 KB ดาวน์โหลด
.55.38 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา