นางประดับพร คล้ายรักษ์ คงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสลุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด
081 – 3849659

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 22,507 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

3 ตุลาคม 2562 98 ครั้ง เกศินีวรรณ ขันนาค แชร์  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดืือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563

 

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.102.15 KB ดาวน์โหลด
.52.78 KB ดาวน์โหลด
.36.30 KB ดาวน์โหลด
.99.58 KB ดาวน์โหลด
.69.37 KB ดาวน์โหลด
.101.59 KB ดาวน์โหลด
.44.39 KB ดาวน์โหลด
.117.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา