เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลโคกสลุด รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสลุด

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

บันทึกปะหน้า แบบ สขร. ปี 62.doc113.00 KB
แบบ สขร.ตารางแนบท้าย ปี 62.xls89.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.01s. 0.50MB