เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานส่วนการคลัง

เทศบาลตำบลโคกสลุด สรุปรายงานสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62 หมวดหมู่ รายงานส่วนการคลัง โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสลุด

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

ก่อสร้างทางสาธารณะ ม.2.docx67.66 KB
ประปา ม.6.docx66.00 KB
ปรับปรุงภูมิทัศน์.docx65.59 KB
พื้นยาง ศพด..docx65.94 KB
รั้ว ศพด..docx31.55 KB
ลูกรัง ม.3.docx66.26 KB
ลูกรัง ม.5.docx67.12 KB
ลูกรัง ม.7.docx66.61 KB
ลูกรัง ม.7.2.docx66.70 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานส่วนการคลัง

0.01s. 0.50MB