เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วันที่ 1 ต.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสลุด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf5.87 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB