เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)137
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)133
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)129
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนเมษายน 2562-กันยายน 2562)130
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไฟล์ที่ 1)1634
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไฟล์ที่ 2)435
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)140
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ที่ 4)1218
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไฟล์ที่ 3)1216
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ที่ 2)1618
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ที่ 1)2023

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB